Olet täällä

Terveyskeskuksen palvelumaksut 2018

Allaolevasta taulukosta voit tarkistaa terveyskeskuksen palvelumaksut.

ToimintaHinta
Lääkärin vastaanotto, vuosimaksu
41,20 euroa
Avohoidon lääkäripalveluista peritään vuosimaksu, joka on voimassa kalenterivuoden.
Lääkärin vastaanotto, käyntimaksu
20,60 euroa/ käynti
Päivystyskäyntimaksu
28,70 euroa/ käynti
Peritään jokaisesta päivystyskäynnistä arkisin klo 22.00–8.00 ja lauantaisin, sunnuntaisin tai pyhäpäivinä tapahtuneista käynneistä yli 18-vuotiailta. Sotiemme veteraaneilta, heidän puolisoiltaan ja leskiltään ei peritä päivystyskäyntimaksua.
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu
50,80 euroa/ perumaton ja käyttämättä jätetty palvelu
Peritään yli 15-vuotiailta, käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin, suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon, erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta.
Maksu ajo-oikeutta varten
61,00 euroa
Lääkärintodistus tai -lausunto
50,80 euroa
Peritään hoitoon liittymättömistä todistuksista tai lausunnoista (henkilökohtaisen etuuden hakeminen tai vastaava). Ei peritä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta, eikä koulu- tai opiskeluterveydenhuollon yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuvasta terveystodistuksesta. Voidaan periä laitoshoidon aikana kirjoitetuista todistuksista tai lausunnoista. Sairauslomatodistuksesta ei peritä maksua.
Sarjassa annettava hoito
11,40 euroa/ kerta
Lääkinnällinen kuntoutus, dialyysi sekä muu vastaava hoito. Hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan perustuva lääkinnällinen kuntoutus: fysioterapia, neuropsykologinen kuntoutus, psykoterapia, jalkahoito ja muut näihin rinnastettavat toimintakykyä parantavat ja ylläpitävät terapiat ja toimenpiteet. Maksua ei peritä maksukaton täyttymisen jälkeen.
Erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu
41,20 euroa/ käynti
Erikoissairaanhoidon päiväkirurginen toimenpidemaksu
135,10 euroa
Lääkärin tekemä kotikäynti
18,90 euroa/ käynti
Isyystutkimus
15,00 euroa
CD/DVD tallennemaksu
20,00 euroa
Lyhytaikainen laitoshoitomaksu
48,90 euroa/ vrk
Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu maksukaton ylittymisen jälkeen
22,50 euroa/ vrk
Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukatto vuonna 2018
683,00 euroa
Maksukattoon lasketaan mukaan: terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut, fysioterapiamaksut, sarjahoidon maksut, sairaaloiden poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksut, lyhytaikaisen laitoshoidon maksut sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa, yö- ja päivähoidon maksut ja kuntoutushoidon maksut. Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja: hammashoidosta, sairaankuljetuksesta, lääkärintodistuksista ja yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistodistuksista.