Olet täällä

Kolmas koronarokoteannos voimakkaasti immuunipuutteisille

THL suosittelee kolmansien rokoteannosten antamista niille 12 vuotta täyttäneille, jotka taudin tai hoidon vuoksi ovat voimakkaasti immuunipuutteisia. Lisäksi THL suosittelee kolmatta rokoteannosta niille naisille ja 30 vuotta täyttäneille miehille, jotka ovat saaneet rokotteensa lyhyellä annosvälillä, ja toisen annoksen antamisesta on kulunut vähintään 6 kuukautta. 

Tutkimusten mukaan voimakkaasti immuunipuutteisilla vaste kahden rokotteen sarjalle jää usein puutteelliseksi. Kolmas rokoteannos täydentää heidän suojaansa. Rokotussarjan kolmas annos voidaan antaa, kun toisesta rokoteannoksesta on kulunut vähintään 2 kuukautta.

Ajan kolmanteen rokotukseen voivat varata rokotettavaan ryhmään kuuluvat henkilöt kuten aiempiin rokotuksiin eli sähköisen Hyvis-ajanvarauksen kautta tai puhelinajanvarauksella numerossa p. 015 527 7165 (arkisin kello 8-16). Rokotuksen yhteydessä tarkistetaan, että rokotettavalla on kolmanteen rokotukseen oikeuttava sairaus tai tila.

Kenelle kolmas rokoteannos annetaan?

Voimakkaasti immuunipuutteisiksi katsotaan seuraavat ryhmät:

 • Elinsiirto
  Ryhmään kuuluvat henkilöt, joille on tehty elinsiirto.
 • Kantasolusiirto
  Ryhmään kuuluvat ne henkilöt, jotka ovat saaneet kantasolusiirron enintään kolme vuotta sitten ja henkilöt, joilla kantasolusiirto on tehty jo aiemmin ja joiden immunosuppressiivinen käänteishyljinnän estolääkitys jatkuu.
 • Vaikea tai keskivaikea synnynnäinen immuunipuutos
  Ryhmään kuuluvat henkilöt, joilla on vaikea tai keskivaikea perinnöllinen immuunipuutos. Ryhmään kuuluvat esimerkiksi tavallista vaihtelevaa immuunipuutosta sairastavat (CVID), rusto-hiushypoplasiapotilaat ja DiGeorgen oireyhtymää sairastavat. Ryhmään eivät kuulu lievemmät, väestössä yleisemmät poikkeavuudet, kuten IgA-vaje tai -puutos, mannoosia sitovan lektiinin puutos tai komplementtitekijä C4:n osittainen vaje.
 • Immunosuppressiivinen syöpähoito
  Ryhmään kuuluvat solunsalpaajahoitoa vuoden sisällä saaneet henkilöt sekä leukemian tai lymfooman monoklonaalista vasta-ainehoitoa edellisen kahden vuoden aikana saaneet henkilöt. Tähän ryhmään kuuluvat myös CAR-T-soluhoidon saaneet.
 • Autoimmuunisairauksien hoito immunosuppressiivisilla biologisilla lääkkeillä tai JAK-estäjillä
  Ryhmään kuuluvat muun muassa selkärankareuma, nivelreuma, niveltulehdukset, haavainen paksusuolentulehdus, Crohnin tauti ja psoriaasi, jos kyseistä sairautta hoidetaan biologisella lääkkeellä tai JAK-estäjällä. Biologisista lääkkeistä tällaisia ovat erityisesti rituksimabi ja okrelitsumabi. Ryhmään eivät kuulu pelkästään kortikosteroidilääkitystä käyttävät henkilöt.
 • Dialyysi ja vaikea krooninen munuaisten vajaatoiminta
  Ryhmään kuuluvat henkilöt, jotka saavat dialyysihoitoa tai joiden munuaisten hiussuonikerästen suodatusnopeus eli GFR on alle 15.
 • Pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV
  Ryhmään kuuluvat HIV-positiiviset henkilöt, joilla CD4-auttajasolutaso on alle 200 x 10E6 solua /l.
 • Lääkärin arvioima muu vaikea-asteinen immunosuppressiivinen tila.
   

Lue lisää THL:n verkkosivuilta.