Olet täällä

Hinnasto

Tällä sivustolla esitetään Sulkavan terveydenhuollon hinnastot. Hinnastoa päivitetään tammikuun aikana.

Terveyskeskuksen palvelumaksut 2017

Allaolevasta taulukosta voit tarkistaa terveyskeskuksen palvelumaksut.

ToimintaHinta
Lääkärin vastaanotto, vuosimaksu
41,70 euroa
Avohoidon lääkäripalveluista peritään vuosimaksu, joka on voimassa kalenterivuoden.
Vastaanottokäynti lääkärillä (=Terveyskeskusmaksu)
20,90 euroa/käynti
Peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä vuodessa samassa terveyskeskuksessa yli 18-vuotiailta. Sotiemme veteraaneilta, heidän puolisoiltaan ja leskiltään ei peritä terveyskeskusmaksua.
Päivystyskäyntimaksu
28,70 euroa/käynti
Peritään jokaisesta päivystyskäynnistä arkisin klo 22.00 – 8.00 ja lauantaisin, sunnuntaisin tai pyhäpäivinä tapahtuneista käynneistä yli 18-vuotiailta. Sotiemme veteraaneilta, heidän puolisoiltaan ja leskiltään ei peritä päivystyskäyntimaksua.
Perumattomuusmaksu
51,40 euroa/perumaton ja käyttämättä jätetty lääkärin tai hammaslääkärin vastaanottokäynti
Peritään yli 15-vuotiailta
Ajokorttitodistus
61,80 euroa
Lääkärintodistus tai -lausunto
51,40 euroa
- Peritään hoitoon liittymättömistä todistuksista tai lausunnoista (henkilökohtaisen etuuden hakeminen tai vastaava) - Ei peritä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta eikä koulu- tai opiskeluterveydenhuollon yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuvasta terveystodistuksesta - Voidaan periä laitoshoidon aikana kirjoitetuista todistuksista tai lausunnoista - Sairauslomatodistuksesta ei peritä maksua
Yksilökohtainen fysioterapia ja sarjahoito/kpl
11,50 euroa
Enintään 45 hoitokertaa kalenterivuodessa
Erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu
41,70 euroa
Erikoissairaanhoidon päiväkirurginen toimenpide
136,80 euroa
Lääkärin tekemä kotikäynti
19,10 euroa
Isyystutkimus
15,00 euroa
CD/DVD tallennemaksu
20,00 euroa
Lyhytaikainen laitoshuolto hoitopäivä
49,50 euroa / vrk
Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivä maksukaton ylittymisen jälkeen
22,80 euroa / vrk
Maksukatto
691,00 euroa

Hammashoidon palvelumaksut 2017

ToimintaHinta
Suuhygienisti
10,30 euroa
Perusmaksu käynniltä
Hammaslääkäri
13,30 euroa
Perusmaksu käynniltä
Erikoishammaslääkäri
19,40 euroa
Perusmaksu käynniltä
Kuvantamistutkumus: Hammaskuva
8,50 euroa
Kuvantamistutkimus: Leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgen
19,10 euroa
Ehkäisevä hoito
8,50 euroa
Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito
8,50 euroa
Luokka 0-2
Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito
19,10 euroa
Luokka 3-4
Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito
38,00 euroa
Luokka 5-7
Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito
55,60 euroa
Luokka 8-10
Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito
78,00 euroa
Luokka 11-
Proteesin huolto: pohjauksella
55,60 euroa
Proteesin huolto: korjaus
38,00 euroa
Proteettiset toimenpiteet:akryyliosa- ja koko proteesi
185,80 euroa
Proteettiset toimenpiteet:kruunut ja sillat hampaalta
185,80 euroa
Proteettiset toimenpiteet:rankaproteesi
225,50 euroa
Perumaton käyntimaksu
51,40

Kotihoitopalvelujen palvelumaksut 2017

Ohessa tilapäisen kotihoidon ja kotona asumista tukevien palvelujen hinnasto

ToimintaHinta
Kuntouttava arviointijakso
12,10 euroa/ vrk
Asiakas ohjataan kotihoidon kuntouttavalle arviointijaksolle, mikäli halutaan selvittää tarkemmin asiakkaan toimintakykyä, arjessa selviytymistä sekä toimintakyvyn parantamisen ja kuntoutumisen mahdollisuutta. Arviointijakson pituus on 2-3 viikkoa. Arviointijakson aikana tuetaan asiakkaan kokonaisvaltaista kuntoutumista ja hän saa tarvitsemansa hoidon ja hoivan palvelut. Arviointijakson aikana jokainen kotikäynti on asiakkaan toimintakykyä arvioiva ja asiakkaan omatoimisuutta tukeva. Arviointijakson aikana asiakkaan toimintakykyä mitataan erilaisilla mittauksilla ja testeillä.
Muun kotisairaanhoitohenkilön suorittama kotikäynti
12,10 euroa
Tilapäinen kotihoidon käynti
12,10 euroa/käynti
Ruokailu toimintayksikössä ta muussa tarjoilupaikassa, lounas tai päivällinen
5,80 euroa
Kotiin kuljetettu ateria kuljetuksineen
8,90 euroa
Sauna/peseytymispalvelu tapahtuu joko päiväkeskuksessa, Kissankellossa tai Kotiharjun vanhustentaloilla
8,50 euroa/kerta
Asiointipalvelu
22 euroa/kerta
Kauppapalvelu
8 euroa/kerta
Turvapuhelin perusmaksu, joka sisältää laitemaksun
32 euroa/kk
Turvapuhelin auttamiskäynti, kun asiakas ei ole säännöllisen kotihoidon asiakas
12,10 euroa/käynti
Pyykkipalavelu
95 euroa/kk
Siivouspalvelu
22 euroa/tunti

Omaishoidon palvelumaksut 2017

ToimintaHinta
1 maksuluokka / päivittäistä tukea saavat
425,25€
2 maksuluokka / jatkuvaa tukea ja palvelua saavat
680,58 €
3 maksuluokka / siirtymävaihe
784,01 €
Sijaishoitaja asiakkaan kotiin lakisääteisten vapaan 3 vrk/kk järjestelyyn (toimeksiantosopimus)
54,52
Korvaa omaishoidon vapaapäivän
Omaishoitajan lakisääteisen vapaan 3 vrk/kk aikana järjestetty hoito (asiakasmaksu)
11,50 euroa

Lyhytaikaishoidonmaksut

ToimintaHinta
Lyhytaikaishoidon maksu
49,50 euroa/vrk
Ikääntyneiden lyhytaikaishoito toteutetaan Kissankellossa
Päivä- ja yöhoidon maksu
22,80 euroa/vrk
Lyhytaikaishoito voidaan hoidollisista syistä toteuttaa myös joko päivä- tai yöhoitona, jolloin siitä peritään tämä maksu. Hoitoaika on tällöin korkeintaan 12 tuntia.
Lyhytaikaishoito ryhmäasunnossa
36 euroa/vrk
Maksu sisältää asumisen, hoivan ja turvapalvelun
Palvelumaksu ryhmäasunnossa
58 euroa/kk
Palvelumaksu peritään niiltä asukkailta, jotka eivät ole kotihoidon asiakkaita. Palveluun sisältyy hygienia-, sauna- ja siivouspalvelu.

Sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut

ToimintaHinta
Päivätoimintapäivä
18 euroa/päivä
Toimintapäivän hintaan sisältyy toiminta, ohjaus ja valvonta sekä lounas. Kuljetuksesta peritään linja-autotaksan mukainen omavastuu.
Päiväkeskuksen toimintaryhmät
15 euroa/kausi
Osallistuminen yhteen joka viikko kokoontuvaan ryhmään syys- tai kevätkaudella
Osallistuminen useampaan ryhmään syys- tai kevätlukukaudella
20 euroa/kausi