Sulkavan ikääntyville asukkaille haluamme taata hyvän, turvallisen ja virikkeelliseen vanhuuden. Siihen kuuluu toimivien terveys- ja kuntoutuspalveluiden lisäksi laadukkaat hoivapalvelut, tuki ja apu arkipäivän selviytymiseen sekä läsnäolo jokapäiväisessä elämässä.

Olet täällä

Ikäihmiset

Ikäihmisten palvelujen avulla pyrimme takaamaan turvalliset vanhuuden päivät omassa kodissa. Kotihoidon ja muiden kotiin annettavien palvelujen merkitys kasvaa omien voimien vähentyessä.

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUJEN SAATAVUUS SULKAVALLA 1.7.2020 -
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 26§ edellyttää kuntia julkaisemaan puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkäällä henkilöllä on tosiasiallinen mahdollisuus tietojen saamiseen.

Sosiaalihuoltolain 40§ mukaisesti ikääntyneillä  on oikeus palvelutarpeen arviointiin määrä-ajassa, kiireellisissä tilanteissa välittömästi ja muulloin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä. 

Palvelu                                     Keskimääräinen odotusaika

Palvelutarpeen arviointi:          4 arkipäivää

Säännöllinen kotihoito:            2 arkipäivää, kiireellisessä tapauksessa samana

                                                 päivänä

Tilapäinen kotihoito:                 2 arkipäivää, tai samana päivänä

Ateriapalvelut:                           vrk, tai tarvittaessa samana päivänä

Turvapalvelut:                            3-7 vrk

Tehostettu palveluasuminen: myönteisen päätöksen jälkeen viimeistään kolmen kuukauden päästä

 

 

 

Tärkeät puhelinnumerot

Kotihoidon esihenkilö ja SAS-yhdyshenkilö