Sulkavan vammaispalveluiden tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden toimintakykyä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Olet täällä

Asuminen

Asunnon muutostyöt

Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan asunnon muutostöistä ja asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa takia näitä välttämättä tarvitsee. Tavoitteena on arjessa selviytyminen, mutta kustannuksia ei korvata, mikäli vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei pystytä turvaamaan avohuollon toimenpitein.

Korvattavia muutostöitä voivat olla esimerkiksi:

  • ovien leventäminen, kynnysten poistaminen ja luiskan rakentaminen
  • pesutilojen ja WC:n muutostyöt
  • tukikahvojen ja -kaiteiden asentaminen
  • kiinteiden kalusteiden korkeuden muuttaminen
  • valaistuksen parantaminen

 

Asunnossa tarvittavia ja korvattavia apuvälineitä puolestaan voivat olla muun muassa nostolaitteet, ovikoneistot ja kuulovammaisten hälytinjärjestelmät.

Palveluasuminen

Palveluasuminen on tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat vamman tai sairauden vuoksi jatkuvasti toisen henkilön apua, mutta eivät ole jatkuvan laitosasumisen tarpeessa.

Palveluasumiseen kuuluvat asunto ja sellaiset palvelut, jotka ovat välttämättömiä päivittäisessä elämässä. Palveluasuminen sisältää sekä palvelun että asunnon järjestämisen. Asumisessa on kiinnitetty huomiota turvapalveluihin, liikkumisen esteettömyyteen ja apuvälineisiin. Jokaiselle asukkaalle laaditaan palvelusuunnitelma asukkaan yksilöllisyyttä ja toimintakykyä tukien.

 

Tärkeät puhelinnumerot

Vammaispalveluiden yhteystiedot

044 417 2054
Sosiaalityöntekijä