Sulkavan sosiaalityöntekijät auttavat kuntalaisia ja perheitä erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa.

Olet täällä

Asumispalvelut ja kotihoiva

Palveluita järjestetään niille päihde- ja mielenterveyskuntoutujille, joilla on sairautensa vuoksi pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämäntoiminnoista.

Mielenterveyskuntoutujalla tarkoitetaan täysi-ikäistä henkilöä, joka tarvitsee mielenterveyden häiriön vuoksi kuntouttavia palveluita.

Asiakkaan palveluiden tarve arvioidaan ja palvelut suunnitellaan tiiviissä yhteystyössä asiakkaan ja sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntijoiden kanssa.

Tärkeät puhelinnumerot

Sosiaalihuollon asumispalveluiden yhteystiedot

044 417 2054
Sosiaalityöntekijä