Sulkavan ikääntyville asukkaille haluamme taata hyvän, turvallisen ja virikkeelliseen vanhuuden. Siihen kuuluu toimivien terveys- ja kuntoutuspalveluiden lisäksi laadukkaat hoivapalvelut, tuki ja apu arkipäivän selviytymiseen sekä läsnäolo jokapäiväisessä elämässä.

Olet täällä

Päivätoiminta

Päivätoiminnan tarkoituksena on tukea ikääntyneiden kotona asumista ja ikääntyneen voimavaroja sekä edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä sosiaalista kanssakäymistä. Lisäksi näin tuetaan omaishoitajien jaksamista.

Ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan lähtökohtana on asiakkaan yksilöllisyyden kunnioittaminen. Päivätoimintaa toteutetaan toimintakykyä tukevalla työotteella siten, että asiakkaan jäljellä olevaa omaa toimintakykyä ylläpidetään, ja asiakasta ohjataan selviytymään mahdollisimman omatoimisesti.

 

Päiväkeskus Ilona

Päiväkeskuksen toiminnan perustehtävä on tukea kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään ja ennaltaehkäistä ennenaikaista laitoshoitoon joutumista. Tätä pyrimme tekemään järjestämällä ikäihmisille ja erityisryhmille erilaista toimintaa päiväkeskuksella kolmena päivänä viikossa (tiistai-torstai)sekä tarjoamalla asiakkaille erilaisia tukipalveluja. 

Päiväkeskuksen asiakkailla on myös mahdollisuus joko omatoimiseen tai opastettuun nettipäätteen käyttöön tai opetteluun.

 

Tärkeät puhelinnumerot

Päiväkeskus Ilonan yhteystiedot

044 417 5363
Päivätoiminnanohjaajat