Toimimalla varhain, avoimesti ja yhdessä, tuemme lasten ja perheiden hyvinvointia.

Olet täällä

Lastensuojelu

Lapset ja nuoret tarvitsevat tukea elämän vaikeissa tilanteissa.

Lastensuojelun tavoitteena on tukea perheitä ja lapsia kaikissa tilanteissa niin, että lapsen etu varmistuu ja perheiden oikeudet toteutuvat. Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Työskentelytavoista sovitaan  perheiden kanssa yksilöllisesti. Tavoitteena on tehdä lastensuojelutyötä ennaltaehkäisevästi, matalalla kynnyksellä sekä aktiivisessa, kunnioittavassa yhteistyössä lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa.  Lasta ja hänen perhettään tuetaan niin, että lapsella on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä  omassa kodissaan.

Lataa täältä: lastensuojeluilmoitus

Tutustu täällä: omavalvontasuunnitelma

 

 

Tärkeät puhelinnumerot

Yhteydenotot

044 417 4138
sosiaalityöntekijä, sijais- ja jälkihuolto
0444172609
sosiaalityöntekijä, lapsiperheiden palvelut ja avohuolto
044 417 2040
Sosiaaliohjaaja, lastensuojelu
044 417 4175
Sosiaali- ja kriisipäivystys 24/7
044 417 3977
Lastensuojelun virka-aikainen päivystys (Savonlinna) arkisin klo 8.30-15.30