Sulkavan ikääntyville asukkaille haluamme taata hyvän, turvallisen ja virikkeelliseen vanhuuden. Siihen kuuluu toimivien terveys- ja kuntoutuspalveluiden lisäksi laadukkaat hoivapalvelut, tuki ja apu arkipäivän selviytymiseen sekä läsnäolo jokapäiväisessä elämässä.

Olet täällä

Sotainvalidien tukeminen

Sulkavan kunta tukee sotainvalideja ja heidän omaisiaan.

Sulkavan kunta tukee sotainvalideja ja heidän omaisiaan tarjoamalla esim. ateriasetelit päivittäisiä ruokailuja varten, korvaamalla siivouspalveluja ja piha- ja kiinteistöhoitotöistä aiheutuvia kustannuksia. Omaishoidon tuesta on edellä tarkempaa tietoa. Kunnille ja kuntayhtymille korvataan vähintään 20 prosentin sotainvalidien kotihoidosta, tukipalveluista, omaishoidontuesta sekä kuntouttamisesta aiheutuneet kustannukset. Lisäksi vähintään 30 prosentin sotainvalideille korvataan pitkäaikainen laitoshoito ja lyhytaikainen kuntouttava laitoshoito.

Vähintään 25 prosentin sotainvalidin on mahdollista saada sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa annettavaa pitkäaikaishoitoa. Tällaisia laitoksia ovat mm. hoivaosastot, terveyskeskussairaalat ja alue- ja keskussairaalat. Myös yksityisessä vanhainkodissa tapahtuva hoito voi tulla kysymykseen edellyttäen, että kunta on tehnyt tällaisen vanhainkodin kanssa ostopalvelusopimuksen. Tarkempia tietoja myöntämisperusteista saa sosiaalijohtajalta.

Tärkeät puhelinnumerot: Sosiaalityöntekijä 044 4172 054