Olet täällä

Kotihoitopalvelujen palvelumaksut 2022

Tilapäisen kotihoidon ja kotona asumista tukevien palvelujen hinnasto

Toiminta Hinta
Kuntouttava arviointijakso
12,00 euroa/ vrk
Asiakas ohjataan kotihoidon kuntouttavalle arviointijaksolle, mikäli halutaan selvittää tarkemmin asiakkaan toimintakykyä, arjessa selviytymistä sekä toimintakyvyn parantamisen ja kuntoutumisen mahdollisuutta. Arviointijakson pituus on 2-3 viikkoa. Arviointijakson aikana tuetaan asiakkaan kokonaisvaltaista kuntoutumista ja hän saa tarvitsemansa hoidon ja hoivan palvelut. Arviointijakson aikana jokainen kotikäynti on asiakkaan toimintakykyä arvioiva ja asiakkaan omatoimisuutta tukeva. Arviointijakson aikana asiakkaan toimintakykyä mitataan erilaisilla mittauksilla ja testeillä.
Tilapäisen kotihoidon käynti
12,00 euroa/ käynti
Harvemmin kuin kerran viikossa ja/ tai pääsääntöisesti alle kuukauden kestävä palvelun tarve.
Ruokailu toimintayksikössä ta muussa tarjoilupaikassa, lounas tai päivällinen
5,90 euroa/ ateria
Kotiin kuljetettu ateria kuljetuksineen
9,50 euroa/ ateria
Sauna- ja peseytymispalvelu
8,50 euroa/ kerta
Sauna ja peseytymispalvelua tarjotaan päiväkeskus Ilonassa, vanhusten palvelukeskus Kissankellossa ja Kotiharjun vanhustentaloilla.
Asiointipalvelu
22 euroa/ kerta
Asiointipalvelu voidaan myöntää vain kotihoidon asiakkaille silloin, kun asiakas ei pääse itsenäisesti asioimaan, eikä hänellä ole läheisiä tai edunvalvojaa asioiden hoitamista varten.
Kauppapalvelu
8,00 euroa/ kerta
Kauppapalvelu voidaan myöntää vain kotihoidon asiakkaille silloin kun asiakkaan kauppa-asiointi ei järjesty itsenäisesti eikä läheisten avulla.
Turvapalvelun perusmaksu, joka sisältää laitemaksun
32,00 euroa/ kk
Turvapalvelun auttamiskäynti, kun asiakas ei ole säännöllisen kotihoidon asiakas
12,00 euroa/ käynti
Pyykkipalvelu
60 euroa/ kk
Pyykkipalvelu toteutetaan vanhusten palvelukeskus Kissankellon pesulassa. Asiakkaan valinnan mukaan joko kuukausimaksu tai kertamaksu 8,00 euroa.
Siivouspalvelu
30,00 euroa/ tunti