Olet täällä

Sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut 2023

Lait: kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuista säädetään Asiakasmaksulaissa (734/1992) ja Asiakasmaksuasetuksessa (912/1992).

Maksujen alentamista tai perimättä jättämistä koskevat ohjeet ja lomakkeet löytyvät Sosterin sivuilta.

Toiminta Hinta
Päivätoimintapäivä
18,00 euroa/ päivä
Toimintapäivän hintaan sisältyy toiminta, ohjaus ja valvonta sekä lounas (ilman kuljetusta). Kuljetuksesta peritään linja-autotaksan mukainen omavastuu.
Päiväkeskuksen toimintaryhmät
15,00 euroa/ kausi
Osallistuminen yhteen joka viikko kokoontuvaan ryhmään syys- tai kevätkaudella.
Osallistuminen useampaan ryhmään syys- tai kevätlukukaudella
20,00 euroa/ kausi