Olet täällä

Terveyskeskuksen palvelumaksut 2022

Allaolevasta taulukosta voit tarkistaa terveyskeskuksen palvelumaksut.

Toiminta Hinta
Lääkärin vastaanotto, vuosimaksu
41,80 euroa
Avohoidon lääkäripalveluista peritään vuosimaksu, joka on voimassa kalenterivuoden.
Lääkärin vastaanotto, käyntimaksu
20,90 euroa/ käynti
Päivystyskäyntimaksu
41,80 euroa/ käynti
Päivystys on sairaalan poliklinikkatoimintaa ja käynnistä peritään erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu. Maksu peritään jokaisesta päivystyskäynnistä klo 21.00 - 8.00. Alle 18-vuotiailta päivystyspotilailta ja rintamaveteraaneilta maksua ei peritä.
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu
51,50 euroa/ perumaton ja käyttämättä jätetty palvelu
Peritään yli 15-vuotiailta, käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin, suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon, erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta.
Maksu ajo-oikeutta varten
61,80 euroa
Lääkärintodistus tai -lausunto
51,50 euroa
Peritään hoitoon liittymättömistä todistuksista tai lausunnoista (henkilökohtaisen etuuden hakeminen tai vastaava). Ei peritä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta, eikä koulu- tai opiskeluterveydenhuollon yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuvasta terveystodistuksesta. Voidaan periä laitoshoidon aikana kirjoitetuista todistuksista tai lausunnoista. Sairauslomatodistuksesta ei peritä maksua.
Sarjassa annettava hoito
11,60 euroa/ kerta
Lääkinnällinen kuntoutus, dialyysi sekä muu vastaava hoito. Hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan perustuva lääkinnällinen kuntoutus: fysioterapia, neuropsykologinen kuntoutus, psykoterapia, jalkahoito ja muut näihin rinnastettavat toimintakykyä parantavat ja ylläpitävät terapiat ja toimenpiteet. Maksua ei peritä maksukaton täyttymisen jälkeen.
Erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu
41,80 euroa/ käynti
Erikoissairaanhoidon päiväkirurginen toimenpidemaksu
135,90 euroa
Lääkärin tekemä kotikäynti
20,90 euroa/ käynti
Isyystutkimus
Korvaus 10,00 euroa
THL: Asetus oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta 1276/2015 8 § säätää, että näytteenottokuluja korvataan 10€/henkilö.
CD/DVD tallennemaksu
20,00 euroa
Lyhytaikainen laitoshoitomaksu
49,60 euroa/ vrk
Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu maksukaton ylittymisen jälkeen
22,80 euroa/ vrk
Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukatto vuonna 2022
692,00 euroa
Maksukattoon lasketaan mukaan: terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut, fysioterapiamaksut, sarjahoidon maksut, sairaaloiden poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksut, lyhytaikaisen laitoshoidon maksut sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa, yö- ja päivähoidon maksut ja kuntoutushoidon maksut. Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja: hammashoidosta, sairaankuljetuksesta, lääkärintodistuksista ja yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistodistuksista.