Olet täällä

Terveyskeskuksen palvelumaksut 2023

Allaolevasta taulukosta voit tarkistaa terveyskeskuksen palvelumaksut.

Toiminta Hinta
Lääkärin vastaanotto, käyntimaksu
20,90 euroa/ käynti
Yli 18-vuotiailta. (Kerryttää maksukattoa). Maksu peritään kolmelta (3) ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana. Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava kolmen käyntimaksun täyttymistä.
Päivystyskäyntimaksu
28,70 euroa/käynti
(Kerryttää maksukattoa) Arkisin klo 20.00–8.00 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä peritään 28,70 euron suuruinen päivystysmaksu. Maksu peritään jokaiselta käynniltä, yli 18-vuotiailta. Päivystysmaksu peritään myös niiltä asiakkailta, jotka ovat jo maksaneet terveyskeskuskäyntimaksun kolme kertaa. Avosairaanhoidon lääkäripalveluiden käynnit ovat veteraanitunnuksen omaaville maksuttomia.
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu
51,50 euroa/käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta peritään 18 vuotta täyttäneiltä 51,50 euroa. • terveyskeskuslääkärin käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta • suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta • erikoissairaanhoidon avohoidon (myös päiväkirurgian) käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta • kalliin kuvantamistutkimuksen käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta. • palvelusta, joka sinänsä on säädetty maksuttomaksi, esim. psykiatrian avohoito Peruutus tehtävä viimeistään edellisenä arkipäivänä ennen klo 12.00. Maksua ei peritä silloin, kun peruuttamatta jättämiselle on hyväksyttävä syy.
Maksu ajo-oikeutta varten
61,80 euroa
Ajokorttilaissa säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittavasta lääkärintodistuksesta peritään 61,80 €. Valmiiksi laadituista todistuksista peritään maksu asiakkaalta, vaikka hän peruisi sen myöhemmin.
Maksulliset todistukset (ei kerrytä maksukattoa)
51,50 euroa
Seuraavista hoitoon liittymättömistä lääkärin ja hammaslääkärin todistuksista ja lausunnoista peritään enintään 51,50 € (Asiakasmaksulaki 5 § D-kohta, Asiakasmaksuasetus 23 §) • C-todistus hoitotuen/vammaistuen hakemista varten • T-todistus (todistusterveydentilasta) • B-todistus etuuden hakemista varten (esim. eläkkeet) • muut lausunnot etuuden hakemista varten • erikoissairaanhoidon antama B-todistus erityiskorvattavia lääkkeitä varten (huom. kansanterveystyössä/terveyskeskuksessa maksuton, STM kuntainfo4/2016) • E-lausunto • todistus muuhun kuin lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä apuvälineitä varten • todistus vapaaehtoista asevelvollisuutta varten • uusintatarkastuslausunto palveluskelpoisuudesta • todistus asunnonhakua varten • todistus asumispalvelupaikka-anomusta varten • todistus turvapuhelinanomusta varten • lausunto työvoimatoimistoa varten • todistus verotusta tai autoveron alennusta varten • todistus terveydentilasta ulkomaille lähtöä varten todistus matkan perumista varten • harrastuksiin liittyvät lääkärinlausunnot (purjelento, sukellus, laskuvarjohyppy jne.) • todistus veripalvelua varten • todistus kertausharjoituksesta vapauttamiseksi • HIV-todistus viisumia varten • keltakuume- ja muu rokotustodistus Maksu peritään kaikilta keltakuumerokotuksen saavilta riippumatta siitä, joudutaanko tekemään uusi rokotuskortti vai tehdäänkö merkintä jo olevaan rokotuskorttiin. Peritään myös alle 18-vuotiaalta. • muut asiakkaan itsensä pyytämät todistukset ja lausunnot terveydentilasta.
Sarjassa annettava hoito
11,60 €/ hoitokerta (Kerryttää maksukattoa)
Sarjahoitomaksun voi asiakasmaksuasetuksen mukaan periä • jatkuvasta dialyysihoidosta • lääkinnällisestä kuntoutuksesta • yli 18-vuotiailta • maksu enintään 45 hoitokerralta/kalenterivuosi • mielenterveystyössä annettu sarjahoito, kuten psykoterapia on maksutonta.
Erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu
41,80 euroa/ käynti (kerryttää maksukattoa)
yli 18-vuotiailta.
Erikoissairaanhoidon hoitajakäyntimaksu
35,00 €/ käynti (kerryttää maksukattoa)
ESH-hoitajan kotikäynti
12,20 euroa/käynti (ei kerrytä maksukattoa)
Päiväkirurginen toimenpidemaksu
136,90 euroa
Hoitopäivämaksu psykiatrian toimintayksikössä
22,80 euroa/ hoitopäivä
Hoitopäivämaksu muussa lyhytaikaisessa laitoshoidossa
49,60 euroa/ hoitopäivä
Hoitopäivämaksu, palliatiivinen ja saattohoito-osasto
49,60 euroa/ hoitopäivä
Päiväsairaalan hoitopäivämaksu
22,80 euroa/ hoitopäivä